Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Ovälkommen

Denna titel kommer att utgå ur vårt utbud 2024-05-01.

Adam och John påtvingas Adams lillebror Oskar när de ska gå och hyra film. Oskar hamnar tillsammans med de äldre killarna på en skolgård för att röka. Situationen är obekväm redan från början då John hånar och retar Oskar hela tiden. När Oskar försöker använda hot för att komma därifrån eskalerar det hela till ett våldsamt scenario där relationerna sätts på sin spets.  Adam inser att situation har gått alldeles för långt men ställs nu inför en tuff situation.  Ska han hjälpa sin bror med risken att tappa ansiktet inför sin vän, eller ska han riskera sin brors hälsa för att upprätthålla sin coola fasad?

Ovälkommen är en film om att våga göra rätt, om mobbning och att våga säga ifrån när det behövs som mest.

Artikelnummer
KMEDIA1288
200,00 kr

Adam och John påtvingas Adams lillebror när de ska gå och hyra film. Ovälkommen är en film om att våga göra rätt, om mobbning och att våga säga ifrån när det behövs som mest.

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

Att leva tillsammans
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Att leva i världen
• Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in