Om Solfilm Media

Vi erbjuder elever och lärare spännande och lärorika filmer i alla skolämnen. Filmerna är oftast 10-20 minuter långa. Det gör att eleverna behåller fokus och det underlättar för lärarna vid introduktion eller som repetition.

Bland filmerna vi producerar finns bland annat den populära serien ”Vi lär oss om", en serie som är anpassad för grundskolans olika årskurser.

Vi köper även in filmer från producenter i andra länder som vi bearbetar för att passa den svenska läroplanen.