Om Kunskapsmedia

Kunskapsmedia producerar utbildningsfilmer på ca 12–15 min, men har även längre dokumentärer från bland annat BBC. Våra filmer kan handla om allt från extremism och ätstörningar till kroppens funktioner och kemiska kretslopp.

Utbudet är brett med filmer i de flesta skolämnen och riktar sig från förskola upp till gymnasium.