Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Om facket

Om facket handlar om svensk fackföreningsrörelse och vad facket egentligen är. Filmen förklarar varför det uppstod fackförbund, vad de gör och hur facken organiseras idag.

Vi får träffa ungdomar som inte är med i facket, ungdomar som är medlemmar, och de som tycker att fackförbund är onödiga. Vi möter företagare som är mot facket, och företagare som är för facket, samt företrädare för en arbetsgivarorganisation samt olika fackförbund som förklarar vad fackförbunden gör för sina medlemmar. Som avslutning ställs frågan: Hur kommer facket att se ut i framtiden? Kommer de att finnas kvar?

Om facket är utmärkt som grundkunskap kring fackföreningsrörelsen, svensk arbetsmarknad, samt som diskussionsunderlag kring för- och nackdelar med en fackförening.
Artikelnummer
KMEDIA1249
200,00 kr
Filmen förklarar vad facket är, vad de gör och hur fackföreningsrörelsen uppstod. Innehåller intervjuer med ungdomar och företagare, företrädare för en arbetsgivarorganisation samt olika fackförbund.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Samhällsresurser och fördelning
• Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö
och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle.
Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto