Om ETS Media

ETS Media erbjuder längre dokumentärfilmer som riktar sig till högstadium och gymnasium, samt spelfilmer för alla åldrar.

Filmerna ska ge en inblick i aktuella samhällsfrågor och uppmuntra eleverna till diskussion och reflektion samt stimulera till ett kritiskt tänkande.