Om Eduklips

Eduklips erbjuder korta utbildningsklipp – ett viktigt verktyg för lärare och elever för att kunna introducera, inspirera, förklara eller repetera något, även när tiden är knapp.

Utbildningsklippen är korta faktafilmer, oftast mellan 3–5 minuter långa. Varje utbildningsklipp har en tydlig koppling till den svenska läroplanen.

Sedan 2019 har alla utbildningsklipp även ett unikt elevmaterial, Klippkoll, som testar elevernas kunskaper. Pedagogerna har en separat handledning med tips. Utvalda utbildningsklipp har färdiga Kahoot!

Sedan lanseringen av Eduklips utbildningsklipp 2017 pekar statistiken på användandet rakt uppåt – vi vet att våra utbildningsklipp fungerar!