Om Eduklips

Eduklips erbjuder korta utbildningsklipp  – ett viktigt verktyg för lärare och elever för att kunna introducera, inspirera, förklara eller repetera något, även när tiden är knapp.

Utbildningsklippen är korta faktafilmer, oftast mellan 3–5 minuter långa. Varje utbildningsklipp har en tydlig koppling till den svenska läroplanen.

Eduklips utbud hittar du på en egen hemsida, www.eduklips.se.