Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Olika naturtyper – Tajgan

Vi besöker barrskogsbältet tajgan. Tajgan sträcker sig från Nordamerika i väster till Sibirien i öster.

Vi tittar på de trädtyper som växer här och hur det kommer sig att träden sällan blir så gamla. Vi lär oss hur tajgan påverkas av klimatförändringar och varför skogsbränder är vanliga i området.

Artikelnummer
NK-353
0,00 kr

I klippet lär vi oss om naturtypen tajgan.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4−6

Natur och miljö

- Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.

- Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.

- Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.

- Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystem.


Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7−9

Geografiska förhållanden, mönster och processer

- Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. Hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sårbarhet och hur risker kan förebyggas.

- Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in