Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Olika naturtyper: Savann

Vi besöker savannen, tropiska grässlätter som är hem åt en stor mängd djur. På savannen i Afrika kan man åka på safari och med lite tur få syn på lejon, leoparder, zebror och bufflar. Savanner täcker ungefär 20 % av jordens yta och många av de arter som lever här har anpassat sig till det torra och varma klimatet.

Artikelnummer
NK-371
0,00 kr

Vi besöker savannen, tropiska grässlätter som är hem åt en stor mängd djur.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4−6

Natur och miljö

- Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.

- Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.

- Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.

- Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystem.


Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7−9

Geografiska förhållanden, mönster och processer

- Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. Hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sårbarhet och hur risker kan förebyggas.

- Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in