Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Night Will Fall – om de allierades befrielse av koncentrationslägren 1945

När de allierade gick in i nazisternas koncentrations-läger var det de dödas och halvdödas rike som mötte dem. Och allt dokumenterades på film.

Andra världskrigets koncentrationsläger befriades av de allierade 1945 och allt dokumenterades på film. Soldaterna hade aldrig kunnat förbereda sig på de fruktansvärda scener som mötte dem. Och de som sett krigets fasor i vitögat glömmer aldrig.

Filmerna skulle bli avgörande i de internationella tribunaler som fällde många av de ansvariga nazisterna för krigsbrott. Utan filmerna hade ord stått mot ord och förövarna hade sannolikt gått fria. Ingen som har sett bilderna kan förneka att Förintelsen ägt rum. Filmmaterialet från brittiska, amerikanska och sovjetiska krigskameror skapar tillsammans med de starka ögonvittnesskildringarna från soldater och överlevande, en unik inblick i nazisternas värsta illdåd.

Artikelnummer
ETS5062
200,00 kr

Filmmaterial från brittiska, amerikanska och sovjetiska krigskameror skapar tillsammans med starka ögonvittnesskildringarna från soldater och överlevande, en unik inblick i nazisternas värsta illdåd.

Historia Gymnasiet
• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
• Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter.
• Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in