Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Myskväll

Peggy och Victor är 16 år och har varit ett par sen i maj förra året. I kväll ska de ha myskväll hemma hos Victor, hans föräldrar är inte hemma. Peggy cyklar dit, förväntansfull med en hyrd film dinglandes på styret. Men saker och ting blir inte riktigt som de tänkt sig.

Det här är en film om hur fel det kan bli när man är ung och inte märker när man går över gränsen. Det som nyss var skönt och härligt känns plötsligt obehagligt och smärtsamt. Förvirrad frågar man sig själv; vad var det som hände?
Artikelnummer
KMEDIA1171
200,00 kr
I kväll ska Peggy och Victor 16 år ha myskväll hemma hos Victor, hans föräldrar är inte hemma. Det här är en film om hur fel det kan bli när man är ung och inte märker när man går över gränsen.

Ur Grundskolans värdegrund och uppgift

"Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället... Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet. I enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna oberoende av könstillhörighet."

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Ur skolans värdegrund och uppgift

"Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling... Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla omfattas av."

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto