Moderaterna (Sveriges Riksdagspartier: Samtal i valstugan)

I det här programmet undersöker vi Moderaterna. Vad står de för? Hur tycker de att Sverige ska styras? Vi tar först en snabb titt på Moderaternas historia, hur de såg ut när de startade och vad de står för idag. I en humoristisk dramatisering ser vi Moderaternas tanke om privatisering dras till sin spets. Sedan intervjuas Moderata Ungdomsförbundets förbundsordförande. Han får välja och förklara tre av partiets ledord och sedan svara på tio snabba frågor. Allt för att vi ska få en känsla av vad Moderaterna egentligen står för!

Artikelnummer
KMEDIA1561
200,00 kr

I det här programmet undersöker vi Moderaterna. Vad står de för? Vi lär oss om partiets historia, får se en rolig dramatisering och intervjuar Moderata Ungdomsförbundets förbundsordförande.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan

Samhällskunskap (högstadiet)
• Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
• Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.