Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Milstolpar Del 8: Johannes Gutenberg

År 1450 gjordes en uppfinning som skulle komma att förändra världen. Johannes Gutenberg från Mainz hittade på ett sätt att trycka text med lösa typer, vilket gjorde det möjligt att trycka böcker i stora upplagor till relativt låg kostnad. Det här var den tekniska grunden för de följande århundradenas intellektuella, politiska och religiösa förändringar. Gutenberg hade fått en enkel men lysande idé: han bröt isär texten i dess beståndsdelar - bokstäver, skiljetecken och vissa teckenkombinationer, så kallade ligaturer. Dessa kunde sedan kombineras till ord, rader och sidor. Tecknen göts i bly, och kunde användas i nya kombinationer om och om igen. Den 3 februari 1468 dog Johannes Gutenberg, men hans uppfinning hade för alltid förändrat världen.

Artikelnummer
KMEDIA1145
200,00 kr

Johannes Gutenberg hittade på ett sätt att trycka text med lösa typer, vilket gjorde det möjligt att trycka böcker i stora upplagor till låga kostnader. Tekniken lade grunden til stora förändringar!

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisningen i Teknik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Fysiken och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Undervisningen i ämnet Naturkunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Undervisningen i Naturkunskap ska behandla följande centrala innehåll:

• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto