Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Milstolpar Del 18: Leonardo da Vinci och anatomin

Hos Leonardo da Vinci gick intresset för vetenskap hand i hand med en ovanlig konstnärlig begåvning - en enastående lyckträff för båda områdena. Vi får lära oss om Leonardos liv och upptäckter inom anatomi. Han var dessutom bl.a. arkitekt och designade vapen, men vi fokuserar på anatomin i detta program. Han var en av de första konstnärer som dissekerade lik. I sina anatomiska studier strävade Leonardo framför allt efter att förstå och avbilda människan till alla proportioner och som organisk helhet. Det skulle dröja hundratals år innan Leonardo da Vincis anatomiska arbeten publicerades och blev världsberömda.

Programmet visar att Leonardo da Vinci kanske inte var den moderna anatomins fader, men det var han som uppställde dess grundläggande principer.

Artikelnummer
KMEDIA1285
200,00 kr

I detta program följer vi universalgeniet Leonardo da Vincis liv och hans upptäckter inom anatomin. Vi får se hur han uppställde de grundläggande principerna för mänsklig anatomi.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisningen i Teknik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Fysiken och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Undervisningen i ämnet Naturkunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Undervisningen i Naturkunskap ska behandla följande centrala innehåll:

• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto