Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Med flaskpost längs Rhen

* Denna titel kommer att utgå ur filmkatalogen 2021-06-30


Från källan i Schweiz till dess utlopp i Rotterdam sträcker sig floden Rhen mäktiga 1300 kilometer. Vi placerade en kamera i en flaska och lät den ta oss med på en långtur.
Genom lilleputtlandet Lichtenstein flyter Rhen ut i sjön Constance. Vår flaska får sig en omskakande resa ner genom fallen vid Schaffhausen. Vi låter oss sedan färdas mot en mer idyllisk del av floden. Vår flaska passerar platser där en gång gamla myter och sagor uppstod. Vi färdas förbi Bonn, Köln, Düsseldorf och Duisburg. Slutligen når vi Holland som också är slutet på vår resa. Se hur trafiken regleras på den mest tättrafikerade farleden i Europa och träffa folk som jobbar på floden.

Artikelnummer
Sol7008
200,00 kr

Från källan i Schweiz till dess utlopp i Rotterdam sträcker sig floden Rhen mäktiga 1300 kilometer. Vi placerade en kamera i en flaska och lät den ta oss med på en långtur.

Genom undervisningen i ämnet Geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att (alla åldrar):

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.


Undervisningen i Geografi (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll

Livsmiljöer
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.


Undervisningen i Geografi (högstadiet) ska behandla följande innehåll

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt 
• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor 
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto