Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Världshistoriens mysterier: Mayafolken

Mayakulturen var en hel civilisation som byggde mäktiga pyramider och stora städer, känd för sitt fullt utvecklade skriftspråk och sin kompetens inom astronomi och matematik. Men civilisationen försvann.
I den här filmen får vi en överblick över historien om Mayakulturen och de främsta teorierna kring varför den försvann.

Artikelnummer
SOL7327
200,00 kr

I det här programmet undersöker mayakulturen och teorier kring varför den försvann.

Undervisningen i Historia (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.


Undervisningen i Historia (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.


Undervisningen i Geografi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.


Syfte för ämnet Geografi
”Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges-och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.”

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto