Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Love

Denna titel kommer att utgå ur vårt utbud 2024-05-01.

LOVE - två killar, ett möte, samma hemlighet.

Love har bestämt sig. Ikväll ska han skapa en möjlighet att träffa någon och våga bejaka det han förträngt i flera år. Det var ett tag sedan sist nu och lusten pockar på hos Sebastian. Hans flickvän är bortrest så läget är perfekt. På en gata i den ljuva sommarnatten träffar Love och Sebastian på varandra av en slump. De bär på samma hemlighet och deras möte visar sig få oanade konsekvenser för de båda - när kärleksfull lek blir till våldsamt allvar...

Alla kommersiella intäkter från kortfilmen LOVE doneras till HOPP- Riksorganisationen mot sexuella övergrepp.

Information till lärare/handledare: Det är viktigt att du själv tittar på filmen i förväg. Dela gärna upp tittarna i mindre grupper, tjejer och killar för sig. Filmen är stark och kräver noga förberedelser.

Artikelnummer
KMEDIA1181
200,00 kr

På en gata träffar Love och Sebastian på varandra av en slump. De bär på samma hemlighet och deras möte visar sig få oanade konsekvenser för de båda - när kärleksfull lek blir till våldsamt allvar...

Ur Grundskolans värdegrund och uppgift

"Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället... Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet. I enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna oberoende av könstillhörighet."

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Ur skolans värdegrund och uppgift

"Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling... Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla omfattas av."

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in