Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Livets utveckling: Livet genom tiderna

I det här avsnittet får vi lära oss om den geologiska tidsskalan – hur var klimatet för en miljard år sedan och vilka levande organismer levde på jorden då? Varför dog egentligen dinosaurierna ut? Vi går bland annat igenom begrepp som prekambrium, paleozikum och mesozoikum, och lär oss vad en Archaeopteryx är för något. Allt detta undersöker vi i den andra delen i serien Livets utveckling.

Kapitel:
- Inledning (00:00-01:21)
- Den geologiska tidsskalan (01:22 – 02:56)
- Prekambrium (02:57 – 05:51)
- Livet under paleozoikum (05:52 – 09:34)
- Livet under mesozoikum (09:35 – 12:17)
- Livet under kenozoikum (12:18 – 14:21)
- Sammanfattning (14:22 – SLUT)

Artikelnummer
KMEDIA1733
200,00 kr

I det här avsnittet får vi lära oss om den geologiska tidsskalan – hur var klimatet för en miljard år sedan och hur har livet utvecklats sedan dess?

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:

Biologi (mellanstadiet)
• Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.


Biologi (högstadiet)
• Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
• Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto