Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Livets Historia: Det första livet

I det här programmet utforskas de vetenskapliga teorier som ligger bakom olika förklaringar till jordens uppkomst. Fascinerande animationer illustrerar förhållandena på den unga jorden, vilka senare ledde till att liv uppstod här.

Tyngdpunkten ligger på det första livets livsmiljö och egenskaper. Eleverna får lära sig begrepp som: Big Bang-teorin, atmosfär, utveckling, prokaryot, eukaryot, fotosyntes och multicellulära organismer.

Artikelnummer
KMEDIA1159
200,00 kr
I det här programmet utforskas de vetenskapliga teorier som ligger bakom olika förklaringar till jordens uppkomst. Fascinerande animationer illustrerar förhållandena på den unga jorden.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

• Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.


Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

• Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
• Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in