Korrosion

Järn använder vi som standardmaterial vid byggnationer, i maskiner, redskap och vardagsprodukter. Men när järn utsätts för luft och fukt påbörjas en spontan kemisk reaktion som förvandlar järnet till rostflagor.

I det här programmet undersöker vi varför det händer. Vi tittar närmare på den kemiska process som ligger bakom samt hur korrosion ser olika ut i olika miljöer. Vi får även se exempel på olika metoder som används för att skydda föremål av järn mot korrosion

Kapitel:
- Korrosion av järn och stål
- Korrosion av andra metaller
- Faktorer som påverkar korrosionshastigheten
- Korrosionsskydd ytbeläggningar
- Elektrokemiskt korrosionsskydd
- Järnkretsloppet

Artikelnummer
Sol7222
200,00 kr

I denna film får vi se tydliga exempel på de kemiska reaktioner som ligger bakom korrosion – rost – och vilka metoder som finns för att skydda föremål av järn mot rost.

Undervisningen i Kemi (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

Kemin i vardagen och samhället
• Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
• Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.