Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Konsten att mäta

Vi mäter saker och ting dagligen. Det här programmet diskuterar inte bara hur vi mäter saker i vår vardag, utan beskriver också hur observationer görs inom vetenskapen genom mätningar. Mätmetoder för längd, massa, volym och temperatur demonstreras, med hjälp av verktyg som oftast finns i klassrummet.
Tyngdpunkten ligger på mätprocesser och mättekniker. Annan viktig terminologi i programmet är: måttenhet, meterstock, linjal, våg, mätglas och termometer.

”I ett allt mer globaliserat samhälle är det viktigt att vi förstår och lär elever att navigera på rätt sätt. Då är Konsten att mäta en utmärkt hjälp för lärare. Jag rekommenderar programmet varmt.”
- NSTA Recommends, februari 2007

Artikelnummer
Sol7059
200,00 kr

Vi mäter saker och ting dagligen. Det här programmet diskuterar inte bara hur vi mäter saker i vår vardag, utan beskriver också hur observationer görs inom vetenskapen genom mätningar.

Undervisningen i Fysik (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.


Undervisningen i Fysik (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.


Undervisningen i Matematik (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.


Undervisningen i Matematik (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.


Undervisningen i Teknik (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.


Undervisningen i Teknik (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
• Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto