Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

KOM.nu.då – kortfilmer om kommunikationsteknik

Denna titel kommer att utgå ur vårt utbud 2024-05-01.

Tekniska Museet drar upp huvudlinjerna i informationsteknologins historia via sin utställning ”Kom.nu.då”. Genom 9 kortfilmer på ca 2 min/var får vi följa några av de stora framstegen;

”Ettor och nollor”,
”Ett maxat Mikro! – Microchipet”,
”Ord i sikte – Optisk telegraf”,
”Papper av gamla trasor – Papper”,
”Världens minsta trafikpolis! – Transistorn”,
”Hurra, den är trådlös! – Trådlöst”,
”Lägg ut, lägg ut! – TV–sändning”,
”Den smarta dumburken – TV–Elektronröret”
”RGB–röd,grön,blå! – T-RGB”

Filmerna bygger på en utställning på Tekniska Museet. Producerad av Story AB 2007.

"Det är så bra gjort, alltsammans... det är långt ifrån någon snäv teknikhistoria som berättas.. det är kulturhistoria i bästa mening."
- Eva Bäckstedt, SVD, 9/5-07

Artikelnummer
KMEDIA1150
200,00 kr

Tekniska Museet drar upp huvudlinjerna i informationsteknologins historia via sin utställning ”Kom.nu.då”. Genom 9 kortfilmer på ca 2 min/var får vi följa några av de stora framstegen.

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Fysiken och världsbilden
• Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Fysiken och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors
levnadsvillkor.

Undervisningen i teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
• Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.


Undervisningen i teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Tekniska lösningar
• Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av
information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in