Så här lever jag: Koalan

Hej, jag är en liten och nyfiken koala! Jag bor med min mamma högt upp i träden. I den här filmen ska du få se hur det är att vara en koala och hur vi lever. Följ med på våra äventyr!

Artikelnummer
SOL7329
200,00 kr

Hej, jag är en liten och nyfiken koala! Jag bor med min mamma högt upp i träden. I den här filmen ska du få se hur det är att vara en koala och hur vi lever. Följ med på våra äventyr!

Undervisningen i Biologi (lågstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.


Undervisningen i Biologi (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Djurs, växters och andra organismers liv.