Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kebab Street

Erkan och Serkan tvångsförflyttas från sin gamla skola till skolan på Kebab Street. De är två bråkiga bröder som vill vara bra på något, just nu är de bara bra på att slåss. Ett kärleksdrama ökar energin i historien.

En intensiv novellfilm producerad av Adi & Mak Omanovic.
Filmen har visats på ett antal filmfestivaler i Norden.

Artikelnummer
KMEDIA1149
200,00 kr
Erkan och Serkan tvångsförflyttas från sin gamla skola till skolan på Kebab Street. De är två bråkiga bröder som vill vara bra på något, just nu är de bara bra på att slåss. Men det händer saker...

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto