Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Judarna - ett folks historia

Det judiska folkets historia börjar för över 3 000 år sedan. Den här filmen utgår från när judarna blir ett självständigt folk i Mellanöstern och färdas sedan vidare genom flera olika länder och kontinenter fram till idag. Krig och förföljelse skingrar judarna över hela världen. I främmande land har de bevarat sitt folks minnen och historier. Hur har judarna lyckats bevara sin identitet genom tiderna? Historier om hjältar och krigare – fyllda av under och gåtor. Nu sammanfattar de sina traditioner.

Filmen går igenom hur judiska skrifter och symboler kommit till, som bland annat Toran, Moses stentavlor, Talmud och Menoran. Vi får också lära oss hur Saul blir Israels första konung, hur David reser tempel åt Gud och Jerusalem blir judarnas stad. Vi får inblick i judeförföljelserna på Iberiska halvön, i Östeuropa och förintelsen. I den här fascinerande filmen för vi följa både det historiska skeendet och personliga öden genom välgjorda dramatiseringar.

Artikelnummer
KMEDIA1241
200,00 kr

Denna film beskriver det judiska folkets historia och förklarar olika judiska traditioner. Vi får följa både historiska skeenden och personliga öden genom välgjorda dramatiseringar.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Hur historia används och historiska begrepp
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Religioner och andra livsåskådningar
• Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Religion och samhälle
• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
• Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
• Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar
och perspektiv.
2. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto