Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Jordens uppbyggnad

På ytan ser vi bland annat hav, berg och öken – det kallar vi jordskorpan. Men vår planet består av mycket mer än så.

I det här utbildningsklippet går vi igenom hur jorden är uppbyggd. Du lär dig bland annat begrepp som mantel, kärna, magma och litosfär. Du får även veta hur jorden kan vara magnetisk.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har dec 2020 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz)
- Lärarhandledning
- Manus

Artikelnummer
EDU991154
0,00 kr

I det här utbildningsklippet lär du dig om hur jorden är uppbyggd.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Livsmiljöer

• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

 

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto