Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Hästarnas rike – en berättelse om framgång

* Denna titel kommer att utgå ur filmkatalogen 2021-06-30


Från matkälla till stridshäst. Inget annat djur har påverkat människans historia lika mycket som hästen. Den har burit oss i krig och hjälp till att under de senaste 4000 åren bygga de stora civilisationerna. Dagens häst är resultatet av över 60 miljoner års evolution som startade med Eohippus, en liten skogslevande häst. Det har tagit åtskilliga generationer att få fram dagens hästar. I denna berättelse får vi med specialteknik se denna betydande evolutionsprocess.

Människan har mycket att tacka hästen för. Vi får följa hästar som bland annat används som arbetshästar, stridshästar och tävlingshästar. Berättelsen om hästens historia innehåller dramatik och tragedi, kraft och hopp - men vi får också en inblick i hästarnas egenskaper och utveckling i Hästarnas rike.

Artikelnummer
Sol7004
200,00 kr

Berättelsen om hästens historia innehåller dramatik och tragedi, kraft och hopp. Filmen ger oss en inblick i hästarnas egenskaper och utveckling i hästarnas rike.

Undervisningen i Biologi (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Djurs, växters och andra organismers liv.
• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas. 

Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.


Undervisningen i Historia (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
• Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.


Undervisningen i Historia (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.

Undervisningen i ämnet Historia (gymansiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto