Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Going Clear – fångade av scientologin

* Denna titel kommer att utgå ur filmkatalogen 2021-06-30


En farlig och manipulativ sekt har den kallats. Men hur har Scientologin kunnat fånga så många? Och varför är det så svårt att hoppa av?


Scientologin grundades 1947 i USA av science fiction-författaren L. Ron Hubbard. Sekten har på senare tid fått stor uppmärksamhet inte minst av dess förmåga att locka till sig kända och förmögna personer. Men också för att de metodiskt förföljer och trakasserar avhoppare och kritiker.

I Alex Gibneys film berättar högt uppsatta före detta scientologer om sitt liv i sekten och den press och förföljelse de utsatts för sedan de hoppat av.

Artikelnummer
ETS5063
200,00 kr

En farlig och manipulativ sekt har den kallats. Men hur har Scientologin kunnat fånga så många? Och varför är det så svårt att hoppa av?

Religionskunskap Åk 7-9
Religioner och andra livsåskådningar
• Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
• Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.

Identitet och livsfrågor
• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Etik
• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
• Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
• Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
• Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Religionskunskap Gymnasiet
• Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
• Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
• Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.
• Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
• Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.

Psykologi i Vård- och omsorgsprogrammet
Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. I yrkesutövningen kombineras kunskaper från olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Utbildningen ska därför leda till att eleverna utvecklar en helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.

Psykologi i ekonomiprogrammet
Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto