Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Fysisk geografi Del 3: Landformer

Jordens landskap består av många olika typer av terrängformer, även kallade landformer. Särdragen hos de viktigaste landformerna illustreras med dramatiska bilder bl.a. från Grand Canyon, de stora slätterna och Klippiga bergen.

Jordens vatten tas också upp. Viktig terminologi som förklaras i programmet är: höjdskillnad, slätter, platåer, berg, dalar, stränder, klippor, floder och bäckar.
Artikelnummer
KMEDIA1194
200,00 kr
Särdragen hos de viktigaste landformerna illustreras med dramatiska bilder. Viktig terminologi förklaras, och jordens vatten tas också upp.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Livsmiljöer
• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Livsmiljöer
• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto