Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Fysisk geografi Del 2: Bergarter

I det här programmet får eleverna en introduktion till bergarternas allmänna egenskaper. Även bergartsbestämning diskuteras. Filmbilder visar egenskaperna hos tre huvudtyper av bergarter - vulkaniska, sedimentära och metamorfa - och hur de bildas.

Viktig terminologi som ingår i programmet är: geolog, struktur, korn, mineralsammansättning, lava, magma, sediment, avlagring, cementering, kompaktion och metamorfos.

Artikelnummer
KMEDIA1193
200,00 kr
I det här programmet får eleverna en introduktion till bergarternas allmänna egenskaper. Filmbilder visar egenskaperna hos tre huvudtyper av bergarter och hur de bildas.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Livsmiljöer
• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Livsmiljöer
• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto