Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Fysisk geografi Del 1: Mineraler

Det här programmet handlar om mineralernas särdrag och vilken betydelse mineralerna har i våra liv. I programmet illustreras kristallstrukturer, som mineraler består av, liksom exempel på ett antal olika mineraler. Filmbilder från hela världen visar hur mineraler bildas. Eleverna får också se hur olika egenskaper kan tas till hjälp för att identifiera mineraler.

Viktig terminologi som ingår i programmet är: kristall, grundämne, hårdhet, färg, streck, lyster, densitet, magma och avdunstning.

Artikelnummer
KMEDIA1192
200,00 kr
Programmet handlar om mineralernas särdrag och vilken betydelse mineralerna har i våra liv. Olika typer av mineraler illustreras och viktig terminologi förklaras.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Livsmiljöer
• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Livsmiljöer
• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto