Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Fredag

Fyra gymnasieelever - fyra uppsatser om en fredag.
Jenny är duktiga flickan som flirtar sig till gratissprit. Niklas är fotbollskillen som inte verkar ha skrivit alls. Jakob deklamerar poesi. Ayah avslöjar en hemlighet. Fredag handlar om tonåringar - utan pekpinnar, snarare med en öppenhet som bäddar för diskussion.

Fredag är vinnare av Kunskapsmedia Film Award 2008 Filmens regissör Alexe Landgren kommer gärna ut och diskuterar filmen i samband med filmvisning. Kontakta henne direkt på alexe_landgren@hotmail.com. Det går även bra att höra av sig till info@kunskapsmedia.se.
Artikelnummer
KMEDIA1206
200,00 kr
Fyra gymnasieelever - fyra uppsatser om en fredag. Fredag handlar om tonåringar - utan pekpinnar, snarare med en öppenhet som bäddar för diskussion.

Ur Grundskolans värdegrund och uppgift

"Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället... Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet. I enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna oberoende av könstillhörighet."

Ur skolans värdegrund och uppgift

"Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling... Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla omfattas av."

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto