Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Förbränningsmotorer

Motorer är värmekraftmaskiner som alstrar bränsleenergi och omvandlar den till mekaniskt arbete. Men hur går det egentligen till? Hur fungerar en förbränningsmotor? Vi går igenom hur fyrtaktsmotorn, dieselmotorn och tvåtaktsmotorn fungerar.
Vi lär oss också om de avgaser som produceras av förbränningsmotorer och hur de påverkar både människa och miljö.

Kapitel:
Inledning (00:00 - 02:50)
Gasmotorn (02:51 - 04:38)
Fyrtaktsmotorns födelse: Ottomotorn (04:39 - 08:11)
Dieselmotorn (08:12 - 10:27)
Tvåtaktsmotorn (10:28 - 11:59)
Bränslen och avgaser (12:00 - SLUT)

Artikelnummer
SOL7422
200,00 kr

Hur fungerar en förbränningsmotor? I den här filmen går vi igenom fyrtaktsmotorn, tvåtaktsmotorn, och dieselmotorn. Vi tittar också närmare på de avgaser som förbränningsmotorer släpper ut.

Undervisningen i Teknik (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Styr-och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.
• Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system.

Fordonsprogrammet (gymnasiet)

”Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika fordon eller att hantera transporter.”

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto