Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Faror på nätet – Spelberoende

Spelberoende förklarar vad man bör tänka på när man spelar alltför mycket på Internet och vilka risker som finns i samband med detta. Både överdrivet nätspelande vad gäller actionspel och nätpoker tas upp och filmen ger även konkreta råd.

En programledare guidar tittarna genom filmen som bland annat bygger på intervjuer med f.d. spelberoende ungdomar och vuxna experter som poliser, psykologer och kommunikationskonsulter
Artikelnummer
KMEDIA1138
200,00 kr
Spelberoende förklarar vad man bör tänka på när man spelar alltför mycket på Internet och vilka risker som finns i samband med detta. Avser både onlinespel och pokerspel på Internet.

Undervisningen i teknik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

• Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
• Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
• Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
• Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
• Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Ur examensmål - Teknikprogrammet

"Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling... I teknik ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer."

Ur examensmål - Vård- och omsorgsprogrammet

"Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser."

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto