Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Explosioner – varför smäller det?

I denna filmen får vi se hur det går till när saker exploderar. Vi utforskar de krafter som släpps lösa av explosioner och hur det påverkar olika material. Intressanta animationer visar t.ex hur en kula skjuts ut av en explosion.
Vi undersöker viktiga funktioner för explosioner: snabb gasexpansion och - med högexplosiva ämnen - stötvågor. Vi visas också hur vi kan använda oss av dessa idéer i den verkliga världen med exempel från gruv- och rivningsbranschen. De dramatiska bilderna väcker och breddar elevernas intresse och förståelse för dessa ämnen.

Artikelnummer
Sol7094
200,00 kr

Varför smäller det vid explosioner? I det här programmet undersöker vi vad som sker när saker exploderar. Vi utforskar de krafter som släpps lösa vid explosioner och dess inverkan på material.

Undervisningen i Fysik (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

Undervisningen i Naturvetenskap (gymnasiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto