Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Ett land växer fram – Sverige under 1800-talet

I början av 1800-talet var Sverige ett utfattigt land, härjat av krig och sjukdomar. Men detta århundrade förändrade Sverige i grunden, och folkmängden mer än fördubblades.

I det här utbildningsklippet undersöker vi Sveriges utveckling under 1800-talet genom att fokusera på freden, vaccinet, jordbruksrevolutionen, nya transportsätt samt breven hem.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har i juni 2021 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
- Lärarhandledning
- Manus

Artikelnummer
EDU991188
0,00 kr

I utbildningsklippet berättar vi om Sverige under 1800-talet utifrån följande teman: ”Freden”, ”Vaccinet”, ”Jordbruksrevolutionen”, ”Nya transportsätt” samt ”Breven hem”.

Undervisningen i samhällsorienterande ämnen ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3
Att leva tillsammans

  • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola.

Att leva i närområdet

  • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700–1850

  • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto