Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Enkla maskiner

Det finns sex enkla typer av enkla maskiner: hävstången, det lutande planet, skruven, kilen, hjulet och axeln och blocket.

Den här filmen går ut på att eleverna ska lära sig förstå principerna bakom enkla maskiner och deras betydelse för hur saker och ting rör sig. Filmen är indelad i olika avsnitt och läraren kan stoppa programmet före varje nytt avsnitt och låta eleverna berätta vad de redan vet om den enkla maskin som ska presenteras. Efter avsnittet kan programmet stoppas så att principerna kan förtydligas - eller för att ta upp andra exempel på den enkla maskin som just presenterats.

”Berättaren framför informationen i ett välavvägt tempo så att den blir lättbegriplig. Den här utmärkta introduktionen till ett grundläggande vetenskapligt begrepp passar bra i skolan.”
- School Library Journal, september 2007

Artikelnummer
Sol7060
200,00 kr

Det finns sex enkla typer av enkla maskiner: hävstången, det lutande planet, skruven, kilen, hjulet och axeln och blocket. Programmet går ut på att eleverna ska lära sig förstå principerna bakom dem.

Undervisningen i Fysik (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
• Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Undervisningen i Fysik (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
• Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.


Undervisningen i Teknik (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Undervisningen i Teknik (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto