Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

En film om ADHD

I dag uppskattar man att det finns minst en i varje klass som har ADHD. Trots detta är det få som vet om vad diagnosen innebär och vilka problem den kan skapa för personen som har ADHD. I den här filmen får vi lära oss om vad funktionsnedsättningen ADHD innebär, både för den som har ADHD men även för anhöriga och kompisar. Vi får veta mer om diagnos, behandlingar och olika stöd som underlättar för den som har ADHD. Programledare är Shanti Rydwall-Menon som är komiker och som även själv har ADHD.

Denna film är tänkt som ett stöd och verktyg för främst elever, både för den som har ADHD men även för hans/hennes kompisar. Den kan även användas av skolpersonal och föräldrar, för att få ökad förståelse och kunskap. Vi träffar ungdomar med ADHD, deras föräldrar samt experter i ämnet.

Artikelnummer
KMEDIA1502
200,00 kr

Vi får lära oss mer om ADHD för att öka förståelsen både för den som har ADHD men även bland anhöriga och kompisar.

Ur skolans värdegrund
Förståelse och medmänsklighet
”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av ” … ”funktionsnedsättning.”

Grundläggande värden
”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av” ... ”funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll enligt läroplanen: (åk 7-9) 
Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto