Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Elektronisk mobbning

* Denna titel kommer att utgå ur filmkatalogen 2021-06-30


Elektronisk mobbning (e-mobbning) via dator eller mobiltelefon gör att den som blir mobbad aldrig får vara ifred. Kränkningarna kommer när som helst, mobbaren kan vara vem som helst, publiken hur stor som helst. Och många vuxna har ingen aning om vad som sker. Det förekommer många olika former av mobbning och kränkningar. Ungdomarna utsätts för hot, kränkande rykten eller smygtagna bilder som läggs ut på Internet, utpressning mm.


I den här filmen får du bland annat träffa ungdomar som råkat ut för e-mobbning och som berättar vilka konsekvenser det lett till. Genom intervjuer med Elza Dunkels, IT-pedagog och forskare inom ungas internetanvändande, Jan Svärdhagen, föreläsare om nätkulturer, Anders Ahlqvist, IT-brottssektionen på Rikskrim, Johnny Lindqvist på Friends samt lärare och folk på Communitys får vi lära oss om vad man kan göra för att undvika problem, hur man kan få hjälp och vad man kan göra för att förebygga elektronisk mobbning.

Artikelnummer
KMEDIA1104
200,00 kr

Filmen förklarar och visar vad elektronisk mobbing (e-mobbning) är - via sms, chat, mejl -, vilka konsekvenser det kan leda till samt vad man kan göra för att förebygga det.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Information och kommunikation
• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
• Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Skolans värdegrund och uppdrag

"Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet."

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto