Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

El Niño och La Niña – fenomen som påverkar klimatet

El Niño och La Niña är båda naturliga havsfenomen som återkommer regelbundet i Stilla havsområdet.

I det här utbildningsklippet förklarar vi hur de uppstår. Samt tittar på vilken påverkan fenomenen har på dagens – och framtidens – klimat. . Vi går även igenom begreppen ENSO, passad och uppvällning.

Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper) Vi har i december 2023 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
  • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Lärarhandledning
  • Manus
Artikelnummer
EDU991289
0,00 kr

I utbildningsklippet visar vi hur länderna runt Stilla havet påverkas av El Niño och La Niña. Vi förklarar även viktiga begrepp som ENSO, passad och uppvällning.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Geografiska förhållanden, mönster och processer

  • Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. Hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sårbarhet och hur risker kan förebyggas.

Hållbar utveckling

  • Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Geografins metoder och verktyg

  • Beskrivningar och analyser av platser och regioner med hjälp av kartor, enkla former av GIS, fältstudier och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

Geografi 1 ska behandla följande centrala innehåll:

  • En klimatförändrad värld. Jordens klimat samt klimatets variation och föränderlighet över olika tidsperspektiv. Klimatklassificering. Klimatförändringens konsekvenser för naturlandskapet, samhällsutvecklingen och människans livsvillkor, lokalt och globalt. Vattenresurser och utvecklingsfrågor.

Geografi 2 ska behandla följande centrala innehåll:

  • Samhällets sårbarhet och resiliens. Platsers och regioners sårbarhet inför naturgivna risker och hot.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in