Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Einsteins värld

E=mc2 är världens mest berömda formel. Alla känner till den, men bara ett fåtal vet vad den egentligen betyder. Detsamma gäller de flesta av Albert Einsteins upptäckter. Man behöver inte vara något fysikgeni för att förstå programmet. Oavsett om det gäller den fotoelektriska effekten eller tidens relativitet kommer den virtuella figuren i Einsteins Värld att hjälpa dig att förstå tankarna bakom Einsteins arbete på ett enkelt och lättbegripligt sätt.

I tolv 90-sekunder långa animationer förklarar vår figur den store vetenskapsmannens viktigaste upptäckter. Einsteins Värld talar direkt till tittarna och får dem att vilja lära sig mer om de grundläggande principerna bakom Einsteins teorier. Han förklarar komplicerade fenomen med hjälp av roliga och fascinerande exempel som alla förstår.

Artikelnummer
Sol7062
200,00 kr

Den virtuella figuren i Einsteins Värld hjälper dig att förstå tankarna bakom Einsteins arbete på ett enkelt och lättbegripligt sätt! I 12 st 90-sekunder långa animeringar lär vi oss mer om Einstein.

Undervisningen i Fysik (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Undervisningen i Fysik (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
• Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Undervisningen i Teknik (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
• Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto