Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Dynamiska städer - på gott eller ont?

Det här programmet ger en överblick över hur livet i den moderna staden ser ut. Det förklarar stadslivets påverkan på produktiviteten och ekonomin samt stadens tillväxt. Programmet tar upp fördelar och nackdelar med hög befolkningstäthet och jämför dem med miljömässiga och ekonomiska problem som kopplas till låg befolkningstäthet. Programmet lägger särskild tyngdpunkt vid bilens betydelse och betonar vikten av att ordna och möjliggöra alternativa transportsätt.

Artikelnummer
KMEDIA1190
200,00 kr
Det här programmet ger en överblick över hur livet i den moderna staden ser ut. Det förklarar stadslivets påverkan på produktiviteten och ekonomin samt stadens tillväxt.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Samhällsresurser och fördelning
• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
• Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto