Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Djurens föda – om näringskedjan och ekosystem

Olika djur äter olika föda på olika sätt. Det finns växtätare, rovdjur, allätare och asätare. Det här utbildningsklippet går igenom vad som är speciellt för dem och vad som skiljer dem åt. Du får också lära dig mer om näringskedjans producenter, konsumenter och toppkonsumenter, samt får en ökad förståelse för vad som är ett ekosystem.
Ett utbildningsklipp som introducerar begrepp som växtätare, rovdjur, allätare, asätare, näringskedjan och ekosystem!

Artikelnummer
Edu991039
0,00 kr

I det här utbildningsklippet får du bland annat lära dig mer om växtätare, rovdjur, allätare och asätare och om hur näringskedjan fungerar.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

Året runt i naturen
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6

Natur och samhälle
• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in