Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Det här är mitt land: Kambodja

Neary bor i Kambodja. Varje morgon samlas hon och hennes skolkamrater på skolgården och ser på när landets flagga hissas. På geografilektionen får Neary och hennes vänner lära sig namnen på Kambodjas grannländer. På lunchrasten går hon hem för att äta med familjen. Den här eftermiddagen ska Neary iväg på skolutflykt. Hon ska besöka det kungliga palatset i Phnom Penh. Efter besöket vandrar Neary längs med Mekongfloden och förklarar för oss att livet i hennes land huvudsakligen kretsar kring vattnet.

Nästa dag är det dags att plocka mangofrukter! Frukten som hon plockar kommer att säljas på marknaden. På eftermiddagen rider Neary på en elefant till pagoden i Phnom Penh. Där ska hon hedra Buddha. Den här helgen har Neary mycket att göra! Hon ska titta på templen i Angkor. Efter besöket i templet avslutar Neary sin resa genom att färdas genom risfälten, där hon också ser vattenbufflar.

Serien låter barn upptäcka länder över hela världen genom livfulla berättelser från unga lokala guider i åldern 8-13 år. Vi får lära oss om särdragen på varje plats samt får insikt i olika symboler för landet; flaggan, språket, valutan, klimatet, geografin, historia och livsstil. Det här är mitt land ger barnen möjligheter att upptäcka samt känna igen länder och därmed öka förståelse för världen runt omkring oss.

I serien Det här är mitt land ingår ett flertal program.

Artikelnummer
KMEDIA1144
200,00 kr

Följ med Neary till Kambodja och se hur hon har det i skolan, på marknaden, till Phnom Penh och när hon besöker templet i Angkor!

Undervisningen i Engelska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

Lyssna och läsa – reception
• Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Undervisningen i Engelska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Lyssna och läsa – reception
• Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
• Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Undervisningen i Engelska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Lyssna och läsa – reception
• Talad engelska och texter från olika medier.
• Talad engelska med viss regional och social färgning.
• Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
• Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

Att leva i världen
• Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Genom undervisningen i ämnet Geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Undervisningen i Geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Genom undervisningen i ämnet Samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Undervisningen i Samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Individer och gemenskaper
• Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Undervisningen i Samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in