Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Det gemensamma riket – svensk och finsk historia

Fortfarande har ca 300 000 finländare svenska som modersmål, och lika många svenska medborgares modersmål är finska. Men i dagens Sverige är många omedvetna om vår urgamla gemensamma historia. Det handlar om våra rötter, om vår identitet och varför saker ser ut som de gör. Dokumentären Det gemensamma riket fokuserar på historien innan Sverige och Finland separerade för 200 år sedan.

Filmen tar oss till viktiga platser som Åbo, S:t Petersburg, Viborg, Borgå, Sveaborg och lär oss om hur bland annat Kristendomen påverkade både svensk och finsk politik och historia. Freden i Nöteborg, Kalmarunionen, Stockholms Blodbad, Gustav Vasa, Karl den XII, det stora nordiska kriget och sjöslaget i Svensksund är andra stora personer och händelser som filmen tar upp. Hur växte det gemensamma riket fram? Och hur upplöstes det?

Artikelnummer
KMEDIA1339
200,00 kr

Dokumentären Det Gemensamma Riket fokuserar på historien innan Sverige och Finland separerade för 200 år sedan. Hur växte det gemensamma riket fram? Och hur upplöstes det?

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900
• Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Hur historia används och historiska begrepp
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

• Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto