Den Industriella Revolutionen

I tusentals år levde de flesta européer som bönder, i mindre jordbrukssamhällen.
Men mot slutet av 1700-talet började världens första industrier att förändra livet för miljontals människor, först i England och sedan resten av Europa.
I denna film går vi igenom några av de mycket viktiga förutsättningar som krävdes för att industrierna skulle kunna växa fram i England och hur industrialiseringen förändrade hela samhället.

Filmens kapitel:
- Ett effektivare jordbrukssystem (00:23)
- Maskiner och fabriker (03:27)
- Kapital och handel (06:35)
- Naturresurser (08:34)
- Transporter (10:35)
- Det nya industrisamhället (12:33)

Artikelnummer
KMEDIA1420
200,00 kr

Programmet berättar hela historien om den industriella revolutionen. Vi får se hur den började i England och alla förändringar den förde med sig.

Historia (åk 7-9)
Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900
• Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen.
• Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
• Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.