Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

De Amerikanska indianernas liv

** Denna titel kommer att utgå ur vårt utbud 2021-12-31 **

Under tusentals år levde den amerikanska ursprungsbefolkningen, indianerna, i Nordamerika. Det var här de jagade, bosatte sig och bildade familj. I detta program lär vi oss om indianernas - de första amerikanernas - liv och historia. Filmen visar hur ursprungsbefolkningen kom till Nordamerika och hur folket levde. Hur ett antal stammar utvecklade sin unika tradition, religion och levnadssätt, mycket beroende på var i Nordamerika man bosatt sig någonstans. En sak hade de dock gemensamt – respekten för naturen.

Filmen ger en bra överblicksbild över några av de stammar som fanns i Nordamerika och hur de levde. Filmen kan också inspirera till diskussioner om hur respekten för naturen har förändrats med tiden.

Kapitel:
- Indelning
- De amerikanska indianernas liv
- Skogsindianer
- Sydvästindianer
- Nordvästkustindianer
- Prärieindianer

Artikelnummer
Sol7149
200,00 kr

Under tusentals år levde den amerikanska ursprungsbefolkningen, indianerna, i Amerika. Men var kom de ifrån, hur levde de och hur skilde sig de olika stammarna ifrån varandra?

Undervisningen i Historia (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
• Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Undervisningen i Geografi (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Undervisningen i Historia (gymnasiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Undervisningen i Samhällskunskap (gymnasiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap
och utanförskap.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto