Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Daggmasken

Den är hal, mjuk, slemmig och gräver sig fram i den fuktiga jorden. Många tycker att den bara är äcklig – daggmasken. Men hur är en daggmask uppbyggd? Varför är daggmasken så viktig i vårt ekosystem? Den här filmen visar hur viktig daggmasken är för oss, i och på vår jord.

Kapitel:
- Inledning
- Daggmaskens uppbyggnad
- Daggmaskens liv och uppgift
- Hot mot daggmasken
- Sammanfattning

Artikelnummer
SOL7388
200,00 kr

Varför är daggmasken så viktig i vårt ekosystem? I det här programmet tittar vi närmare på daggmasken.

Undervisningen i Biologi (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
• Djurs, växters och andra organismers liv.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto