Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Jordens yta: Bergarter

Vad är berg egentligen? Hur bildas de? Det ska vi ta reda på i den här filmen! Vi lär oss att de olika bergarterna kan klassificeras i tre huvudgrupper; magmatiska bergarter, sedimentära bergarter, och metamorfa bergarter. Vi lär oss hur de olika bergarterna bildas och om deras egenskaper. I filmen får vi se häftiga exempel på olika bergsformationer; som Grand Canyon och Devil's Tower. Vi lär oss även om det som kallas bergartscykeln – bergens kretslopp.

Filmen passar bra för elever i mellan- och högstadiet när de läser om jordytan i ämnet geografi, samt när de läser om kemin i naturen. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz! 


Kapitel:
Inledning (00:00 - 00:55)
Vad är berg? (00:56 - 02:03)
Att gruppera bergarter (02:04 - 03:11)
Magmatiska bergarter (03:12 - 05:48)
Sedimentära bergarter (05:49 - 08:47)
Metamorfa bergarter (08:48 - 10:46)
Berg i kretslopp (10:47 - 12:40)
Sammanfattning (12:41 - SLUT)


Artikelnummer
KMEDIA1797
200,00 kr

Vi undersöker magmatiska bergarter, sedimentära bergarter, och metamorfa bergarter. Vi lär oss hur de bildas och får se exempel på unika bergsformationer. Sedan går vi igenom bergartscykeln.


Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Livsmiljöer
• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur. 

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att (Grundskolan):
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Kemin i naturen
• Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Kemin i naturen
• Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in