Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Barnen som räddades / Stille retter

När nazisterna tog över makten i Tyskland började judeförföljelserna. För många judiska föräldrar blev den enda utvägen att skicka barnen ensamma till andra länder, i hopp om att rädda dem. Många av dessa barn hamnade i Frankrike. Det här är de unika historierna om sex av dem: Robert, Pascaline, Alfred, Francoise, Boris och George-Arthur.

Barnen som räddades är en berättelse om förtryck och förföljelse, men också civilkurage och mod. Tack vare skyddet från civila fransmän överlevde tusentals judiska barn. Det finns också många paralleller till dagens flyktingsituation, och lärdomar att dra från historien.

Filmen finns även i en tysk version med tyskt tal och tysk undertextning.

Artikelnummer
ETS5081
200,00 kr

Det här är de unika historierna om sex av de barn som judiska föräldrar skickade till Frankrike i hopp om att det skulle rädda dem.

Ur det centrala innehållet – Historia 7–9: 
• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. 
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta. 

Ur det centrala innehållet – Moderna språk (Tyska) 4–9: 
• Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier. 
• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. 
• Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter. 

Eleverna ska i Moderna språk (Tyska) ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 
• Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter. 
• Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används. 

Ur det centrala innehållet – Historia Gy: 
• Viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. 
• Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter. 

Eleverna ska i Historia ges förutsättningar att utveckla: 
1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. 
2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto