Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Australien

Australien är världens minsta kontinent, samtidigt är det ett av våra största länder. I den här filmen ska vi lära oss om landet Australien. Vi går bland annat igenom landets historia, hur det kom sig att det blev en brittisk koloni och hur det påverkade ursprungsbefolkningen aboriginerna. Vi lär oss också om klimatet och de växter och djur som finns i Australien. Till sist undersöker vi några av de landmärken som Australien är känt för. Det här är en film för mellan- och högstadiet när de läser om livsmiljöer i ämnet geografi.


Kapitel:
Inledning 00:00–00:37
Landsfakta 00:38–02:55
Historia 02:56–05:40
Klimat och natur 05:41–07:50
Växt- och djurliv 07:51–10:49
Landmärken 10:50–12:07
Sammanfattning 12:08–SLUT


”Filmen var bra och lärorik. Man lär sig mer om Australien och det är intressant att veta om djuren och naturen och hur olikt landet är från Sverige.”
– Elev, 12 år 

"Här var uppbyggnaden utav filmen bra med anknytning till begrepp, sammanfattning om man missa något och det var bra viktig basic fakta om landet som man skulle behöva om man till exempel skulle skriva en text om Australien."
– Elev, 14 år


Artikelnummer
KMEDIA1795
200,00 kr

Australien är världens minsta kontinent, samtidigt är det ett av våra största länder. I den här filmen ska vi lära oss om landets historia, natur och andra spännande fakta, som t.ex. Ayers Rock.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Livsmiljöer
• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekven­ser detta får för människor och natur.
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Livsmiljöer
• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
• Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekven­ser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
• Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in